Có rất nhiều giống Thanh Long: ruột trắng, ruột vàng, ruột tím, ruột đỏ. Trong thanh long ruột đỏ thì chỉ  có giống Long Định 1 là nỗi trội.

  • Sau khi trồng từ 08 đến 10 tháng là cho quả.
  • Năng suất cao, có thể cho nhiều đợt trái trong năm; Cho trái theo ý muốn. Hiệu quả kinh tế cao.
  • Số lượng trái còn nhiều khiêm tốn, nên chut yếu tiêu thụ trong nước. Đã có nhiều khách hàng ngoài nước đặt mua trái, nhưng Việt Nam chưa có đủ số lượng để cung ứng.
  • Quả trái thanh long là thực phẩm chức năng, có nhiều công dụng trong việc hỗ trợ phòng ngừa nhiều căn bệnh.

cay thanh long ruot do