Trong nhiều giống cam, chỉ có cam sành là người tiêu dùng chấp nhận phổ biến

  • Sau khi trồng 2 năm là cho trái
  • Năng suất cao, hiệu quả kinh tế cao
  • Chất lượng trái ngon (ngọt vừa phải cùng với độ chua nhẹ); nhiều vitamim trong nước trái cam
  • Nước trái cam, vỏ tráo cam hỗ trợ điều trị nhiều bệnh phổ thông

cam sanh