cay nhan thach kiet

 

1. Nhãn tiêu da bò (nhãn huế): được nhà vườn miền tây, miền đông, tây nguyên trồng với số lượng tương đối lớn.
-Sau khi trồng 02 năm rưởi thì thu hoạch trái.
-Năng suất cao, chất lượng trái ngon. Hiệu quả kinh tế khá cao.
-Tiêu thụ trái trong nước, và có thị trường xuất khẩu ổn định( ăn tươi, xấy khô).
-Tuy nhiên giống nhãn này bị chổi rồng, gây khó khăn rất lớn cho nhà vườn.

2. Nhãn xuồng cơm vàng
-Sau khi trồng 02 năm rưỡi là cho trái.
-Năng suất không cao, chất lượng trái rất ngon.
-Hiệu quả kinh tế trung bình Trái chủ yếu là ăn tươi.
-Đặc biệt cây không bị nhiễm bệnh chổi rồng ( đầu lân).

3. Nhãn Thanh Kiệt:
-Sau khi trồng 02 năm rưỡi là cho trái tự nhiên. Năng suất trung bình. Tuy nhiên khi trồng được 20 tháng tiến hành áp dụng kỹ thuật cho trái thì năng suất rất cao. Hiệu quả kinh tế cao.
-Chất lượng trái: Cơm dầy, hạt nhỏ, cơm rất thơm- ngon ( đạt giải nhì về chất lượng). Hiện nay trái được dùng ăn tươi.
-Đặc biệt giống nhãn này không bị bệnh chổi rồng ( đầu lân).