Hiện nay có 03 giống chôm chôm được thị trượng ưa thích. Trái được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài

Chôm chôm ya va:
Sau 02 năm rưỡi trồng là cho trái
Năng suất cao, chất lượng ngon ( cơm có vị ngọt – chua ). Hiệu quả kinh tế không ổn định ;do:
+ Vào mùa chính vụ, sản lượng nhiều thì giá trái thấp
+ Vào mùa vụ nghịch, xuất khẩu được thì giá trái rất cao

Cho trái tự nhiên thì năng suất không ổn định, phải áp dụng kỹ thuật


Chôm chôm đường trái ráp ( chôm chôm nhãn)
Sau khi trồng 02 năm rưỡi là cho trái. Năng suất trái tự nhiên thấp, cần áp dụng kỹ thuật cho trái. Chất lượng trái rất ngon ( thịt ngọt đậm, giòn). Hiệu quả kinh tế cao, nhất là trái vào vụ nghịch.
Tiêu thụ trái trong nước tốt. Đã có thị trường xuất khẩu


Chôm chôm Rông Riêng (Thái lan)
Sau khi trồng từ 02 năm đến 02 rưỡi là cho trái. Năng suất cao ( trái tự nhiên và trái theo ý muốn). Hiệu quả kinh tế cao hơn các giống chôm chôm hiện có.
Chất lượng cao. Thịt trái ngọt đậm, giòn (kể cả lúc còn tươi hay đã chín). Thị trường tiêu thụ ổn định . Đã có thị trường xuất khẩu
Trồng giống chôm chôm rông riêng có lợi thế hơn các giống chôm chôm khác vì: dễ trồng, dễ chăm sóc, trái tự nhiên hoặc trái theo ý muốn.
* Chú ý: Trên đơn vị diện tích trồng chôm chôm có thể trồng xen một số loại cây ăn trái khác hoặc hoa kiểng

chom chom