Ca cao có rất nhiều dòng, nhưng không có dòng nào ưu điểm tuyệt dối.

Hiện nay cơ quan chuyên ngành đã xác định được các dòng tiêu biểu:
TD3, TD5, TD8, TD10, TD11 ; Do đó khi trồng đảm bảo năng suất cao, chất lượng ngon phải trồng xen 03 dòng .

  • Sau khi trồng 02 năm rưỡi thì thu hoạch trái
  • Ca cao chủ yếu trồng xen chịu bóng râm. Trồng được trên nhiều loại đất khác nhau , dễ trồng, dễ chăm sóc. Trước đây các tỉnh tây nguyên trồng nhiều (Đăk Lắc). Các tỉnh miền tây đã có dự án trồng cao cao; trong đó có tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Tiền Giang đã có diện tích trồng ca cao đáng kể
  • Năng suất cao, chất lượng ngon, hiệu quả kinh tế khá. Hiện nay tại TP.HCM, Bến Tre, Tiền Giang đã có các công ty trong và ngoài nước tổ chức thu mua trái ca cao

Cacao CaygiongChoLach NguyenVanBinh

CaCao caosan CaygiongChoLach NguyenVanBinh