• Sau khi trồng từ 5 năm sẽ cho trái. Trái tự nhiên hoặc cho trái theo ý muốn . Năng suất đều cao. Chất lượng rất ngon, mọi người đều ưa thích. Hiệu quả kinh tế khá.
  • Dễ trồng, dễ chăm sóc, thích hợp nhất ở chân đất thấp nhưng thoát nước tốt.
  • Thị trường tiêu thụ trái ổ định, tiêu thụ trái nội địa.

cay mang cut