Có 02 giống ổi được thị trường Việt Nam chấp nhận

Ổi không hạt (có 2 loại)
Được nhập nội từ Thái Lan. Chỉ có giống cho loại trái dài là ưu điểm

Sau khi trồng 08 tháng thì cho trái. Trái tự nhiên thì năng suất không cao. Phải áp dụng kỹ thuật cho trái
Chất lượng trái ngon. Hiệu quả kinh tế trung bình


Ổi Đài Loan: (có hạt)
Được nhập nội từ Đài Loan. Hiện nay có 03 giống; Trong đó có ổi Đài Loan hạt mềm là ưu điểm nhất

Sau khi trồng 06 tháng là cho trái
Năng suất rất cao, cây cho trái tự nhiên và cho trái nhiều đợt trong năm
Chất lượng trái ngon nhất so với các loại ổi hiện có
Hiệu quả kinh tế cao
* Các loại ổi đều có thể trồng xen, trồng chuyên, trồng trên nhiều loại đất khác nhau
* Lá ổi là vị thuốc nam trị được nhiều bệnh thông thường.

cay oi